XV Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril de L’Aldea

El passat dia 12 de febrer de 2021, es van aprovar les bases del XV Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril de L’Aldea. Totes les persones interessades en participar, tenen fins al dia 9 d’abril per presentar les obres.

A continuació és publiquen les bases del concurs:

El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i, amb aquest concurs volem que es recordi també, com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d’expressió per totes aquelles persones amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres.

Modalitats:

PINTURA (3 modalitats)

CATEGORIA JOVE: reservat exclusivament a nois i noies entre els 9 i els 14  anys residents a l’Aldea.

Mides: de 45cm*33cm. Tema: “lliure”

Tècnica: tècniques i procediments lliures

Dotació: 1r premi: lot de pintura i diploma.

Hi haurà un obsequi per a tots els participants.

CATEGORIA GENERAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport  sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.

Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.  S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm.  Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms,  adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).

Tema: “lliure”

Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure

Dotació: 1 premi de 350 euros.

CATEGORIA LOCAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport  sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta.

Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m.  S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm.  Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra i la memòria del procés creatiu, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms,  adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).

Tema: “lliure”

Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure.

Dotació: 1 premi de 250 euros.

NARRATIVA

Tema: lliure.

Extensió: El treball tindrà una extensió de 5 a 10 fulles escrites per una sola cara i estarà redactat en llengua catalana. L’estil de lletra haurà de ser Times New Roman, mida 12, interlineat 1,5 cm, marge de 2,5 cm.

Presentació presencial: Dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi hauran d’anar referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica).

Presentació telemàtica: Les persones que presentin el seu treball telemàticament ho han de fer a través de la plataforma E-TRAM de l’Ajuntament de L’Aldea, on hauran d’adjuntar dos documents amb format PDF de la següent manera:

1r. Document PDF: Haurà d’incorporar el text del treball amb nom d’arxiu: “nom de l’obra.pdf”.

2n.- Document PDF: Haurà d’incorporar les dades de l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica) amb el títol de l’obra: “plicanomobra.pdf”.

Dotació: 1r premi de 200 euros.

FOTOGRAFIA

Tema: “Mirades de la pandèmia”.

Aquest any, s’han produït canvis a la societat a causa de la pandèmia de la COVID-19.

La utilització de les mascaretes ha provocat que deixem de veure les expressions facials de la gent i aprenem a veure els sentiments, només, a través de la mirada.

L’edició fotogràfica d’aquest any, serà captar les expressions (alegres, tristes, pensatives, etc.) que a través de les mirades que ens mostra a través de la mascareta, la societat actual.

Presentació presencial: Les fotografies tindran un format mínim de 20×30 cm i un màxim de 40×50, hauran d’estar muntades sobre un format rígid de color negre (cartolina, cartró ploma. etc.). Els participants es responsabilitzaran de ser l’únic autor i de que no existeixin drets a tercers. Tindrà que figurar al darrera el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autoria, un correu electrònic i un número de telèfon.

Presentació telemàtica: El jovent fins a 29 anys, residents a les Terres de l’Ebre, pot presentar les fotografies telemàticament amb una resolució d’entre 200ppp i 300ppp, fent constar les dimensions d’acord amb el format del concurs (mínim de 20×30 cm màxim 40×50). La presentació s’ha de fer a través de la plataforma E-TRAM de l’Ajuntament de L’Aldea.

Limitacions tècniques: les fotografies només podran presentar lleugeres correccions de color i lluminositat, no seran admesos fotomuntatges, ni collages, ni fotografies tipus HDR. Dotació: 1r premi de 200 euros.

Bases Generals

Les quatre modalitats es regiran per les següents bases generals:

-Termini: el termini d’admissió de les obres finalitzarà el 9 d’abril de 2021. Les obres es podran presentar en horari de 9 a 14h a l’Ajuntament de l’Aldea.

Finalitzat el període de presentació, l’Alcalde-President i, en el seu nom, la Regidora d’Acció Cultural d’aquest Excm. Ajuntament, dictarà resolució, declarant aprovada la llista dels treballs presentats a Concurs dintre del termini fixat en aquesta base.

-Els premis no seran divisibles.

-Cada autor/a podrà presentar un màxim de tres obres.

-Amb les obres rebudes es farà una selecció i moltes seran exposades per l’Ajuntament de l’Aldea, en un espai habilitat.

-L’Ajuntament de l’Aldea tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant el trasllat de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït o força major.

-Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes.

– Les persones guardonades que no assisteixin a l’acte del lliurament dels premis, s’interpretà com una renúncia al premi corresponent. Tot i així, l’autoria pot autoritzar a una persona a recollir-lo en el seu nom i representació, aportat una autorització expressa al jurat per escrit.

-Les obres, exposades i les no exposades, que s’escaigui, es podran retirar al mateix Ajuntament de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.

Vols rebre la revista en format digital?

Apunta’t a la família digital de l’Estel enviant-nos aquest formulari i rebràs cada mes la revista en PDF al teu e-mail!
Scroll to Top